4-KORN by Lom Bryggeri in Oppland, Norway
Lom Bryggeri

4-KORN

Oppland, Norway
4.7% ABV

About 4-KORN by Lom Bryggeri

Ljos lager med fire forskjellige maltsortar. Fruktig smak med fin sødme og lite humle. Vårt spesialøl for årets påske.


Made by Lom Bryggeri

Lom bryggeri produserer øl under merkevara Lomb. Vi bryggjar lagerøl, som i størst mogleg grad skal ha lokal tilknytning enten det gjeld bruk av råvarer, historie eller geografi. Lom bryggeri har produksjonslokale i det som tidlegare var låven på driftsbygninga i Grjotheim i Lom.