About Piniavos Alutis

Mūsų istorija

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir leidus gaminti alų, Panevėžio rajone Piniavos kaime 1990 m. liepos 1d. buvo įkurta alaus darykla „Piniavos alutis“. Daryklą įkūrė Vidmantas Perevicius, dabartinis savininkas o taip pat ir pagrindinis aludaris. Darykla buvo įkurta nusprendus pratęsti gimines aludarystes tradicijas, nes Vidmanto močiute buvo aludarė Kupiškio raj. Medinų kaime. Močiutės brolis Steponas Šerelis buvo žymus aludaris Troškūnų miestelyje (Anykščių raj.) Jis ir perdavė visas savo žinias Vidmantui 1989-ųjų metų vasarą.

Our story

After the restoration of Lithuania's independence and permission to produce beer, in the village of Piniavas in the Panevėžys district in 1990. July 1 "Piniavos alutis" brewery was founded. The brewery was founded by Vidmantas Perevicius, the current owner and also the main brewer. The brewery was founded after deciding to continue the brewing traditions of the family, because Vidmantas' grandmother was a brewer in Kupiškis district. in the village of Medina. Grandmother's brother Steponas Šerelis was a famous brewer in the town of Troškūnai (Anykščiai district). He passed all his knowledge to Vidmantas in the summer of 1989.


Beers made by Piniavos Alutis

Laukinių aviečių

Fruit / Vegetable Beer

Brewery Contact

Phone Number

+370 655 40542

Send a Message

info@piniavosalutis.lt